De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Ambulant Centrum Mechelen(ACM)

  • Adres Frederik De Merodestraat 20
  • Gemeente Mechelen 2800
  • Verantwoordelijke arts Luigi Genevrois
  • Telefoon 015 20 09 64
  • Fax 015 20 09 65
  • E-mail [email protected]
  • Openingsuren

  Maandag     9u30 tot 18u
  Dinsdag       9u30 tot 18u
  Woensdag   9u30 tot 18u
  Donderdag  9u30 tot  20u
  Vrijdag       13u00 tot 16u

  • Telefonische bereikbaarheid

  Maandag      13u tot 18u
  Dinsdag        13u tot 18u
  Woensdag    13u tot 18u
  Donderdag   13u tot 18u
  Vrijdag          13u tot 16u

Ligging

4.4813810 51.0298415

Aanbod client

 

1. AANMELDING
2. ORIËNTATIE
3. MOTIVATIE
4. INDIVIDUELE BEHANDELING
5. SUBSTITUTIEBEHANDELING
6
. GEZINS- EN FAMILIEWERKING
7. JUSTITIE

 

Ambulant Centrum De Sleutel Mechelen is een ambulant oriëntatie- en behandelcentrum, deskundig in het behandelen van drugproblemen. We richten ons tot mensen die illegale drugs (in mogelijke combinatie met alcohol of medicatie) gebruiken en die streven naar groei en verandering. Meer specifiek zijn minder- en meerderjarigen en hun omgeving welkom.

1. Aanmelding
Voor het maken van afspraken kan je telefonisch, persoonlijk of schriftelijk terecht bij onze onthaalmedewerkers, of via het online aanmeldingsformulier.
Bij de aanmelding beluisteren we kort je hulpvraag. We bekijken of we jou een afspraak kunnen geven in ons centrum en wanneer een geschikt moment is voor een eerste gesprek. Soms kan het meer aangewezen zijn je meteen door te verwijzen naar een externe partner.
Ons centrum staat enkel open voor wie zich voldoende in het Nederlands kan uitdrukken.
Zowel volwassenen als minderjarigen en familieleden zijn welkom.

Telefonische bereikbaarheid: het centrum is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 13u00 tot 18u00. Op vrijdag en in het weekend is het centrum gesloten.

 

2. Oriëntatie
We starten elke behandeling met het aanbieden van enkele oriënterende gesprekken die ons in staat stellen om een ernstinschatting te maken van jouw persoonlijke situatie. Het samen overlopen van een vragenlijst helpt ons daarbij op weg.
Bij het einde van de oriëntatiefase hebben wij een zicht op de ernst van je gebruik en adviseren wij of behandeling al dan niet aangewezen is en welke vorm van behandeling voor jou de meest geschikte lijkt. Indien nodig verwijzen wij je door naar een meer gepaste behandelvorm.

3. Motivatie
Mogelijks kom je naar ons centrum op aanraden van iemand anders en twijfel je zelf nog over het nut van een behandeling, hoewel uit onze oriëntatie blijkt dat je toch een ernstig gebruiksprofiel hebt. We bieden je dan een reeks aan van 6 gesprekken die louter tot doel hebben om je hierin een weloverwogen keuze te laten maken. We bespreken o.a. met jou de voor- en nadelen van gebruik en proberen ook een zicht te krijgen op de functie en betekenis van druggebruik in jouw leven.

                                                                                                                                                                                                           
4. Individuele Behandeling
Bij de start van de individuele behandeling stellen we samen met jou een persoonlijk behandelplan op. Jij beslist wat je wil veranderen aan je druggebruik , wij coachen je stapsgewijs om je eigen doelen te bereiken. Naast doelstellingen op vlak van alcohol- en druggebruik, worden er meestal ook doelstellingen op andere leefgebieden geformuleerd, die noodzakelijk zijn om tot herstel te komen: lichamelijke gezondheid, tewerkstelling en vrije tijd, familiale en sociale relaties, justitie en politie en psychisch-emotionele klachten.

5. Substitutiebehandeling 
Volwassen druggebruikers met opiaatverslaving kunnen een behandeling volgen met substitutiemedicatie verstrekt op voorschrift van de arts verbonden aan het centrum. Deze behandeling wordt steeds gecombineerd met een individuele behandeling.


.6. Gezins- en familiewerking
Ouders en/of partners van onze cliënten worden, als dat aangewezen is en steeds in overleg en mits akkoord van de cliënt, betrokken bij de individuele behandeling.
Daarnaast willen wij familieleden van druggebruikers die (nog) niet bij ons in behandeling zijn ondersteunen in het omgaan met druggebruikende familieleden. Dit kan in de vorm van maximum drie individuele gesprekken.

.7. Justitie
GAM-project: gerechtelijke alternatieve maatregelen
De wetgever acht het raadzaam om problematisch druggebruik aan te pakken door een aanbod van hulpverlening, gericht op integratie, veeleer dan de druggebruiker te straffen. In dit kader wordt een specifieke ambulante begeleiding of vorming opgelegd aan mensen die voldoende maatschappelijk verankerd zijn
Het GAM-project van De Sleutel richt zich tot volwassenen die een alternatieve maatregel opgelegd krijgen omwille van problematisch druggebruik of het plegen van druggerelateerde feiten.
Concreet komen volgende maatregelen in aanmerking: vrijheid onder voorwaarden, en bemiddeling in strafzaken.  en probatieopschorting en -uitstel.
Afhankelijk van de opgelegde maatregel starten we met een individuele behandeling ofwel bieden wij je een vormingsprogramma in groep. Tijdens de intake wordt dit met jou bekeken en krijg je meer informatie over ons aanbod.

Andere justitiële interventies
Misschien heb je een andere justitiële maatregel gekregen: voorwaardelijke invrijheidsstelling, elektronisch toezicht… Ook dan kan je bij ons terecht voor behandeling.

Indien je nog in de gevangenis verblijft en denkt in aanmerking te komen voor behandeling in ons centrum, willen wij je vragen contact op te nemen met de medewerker van Tandem. Hij/zij bekijkt jouw vraag in een persoonlijk gesprek en contacteert ons indien aangewezen.

Kostprijs?
De Sleutel Mechelen is erkend als ambulante revalidatie-instelling. Dit betekent dat de gesprekken vrijwel volledig door je mutualiteit worden betaald. Opdat wij een aanvraag voor terugbetaling kunnen doen, is het belangrijk dat je tijdens je eerste gesprek een kleefbriefje van je ziekenfonds meebrengt. Er wordt €1.95 remgeld gevraagd per dag dat je aanwezig bent voor een individueel gesprek en/of doktersconsultatie, tenzij je verhoogde tegemoetkoming hebt bij de mutualiteit, dan hoef je dit remgeld niet te betalen.

Aanbod professioneel

1. Aanmelding
2. Oriëntatie
3. Motivatie
4. Individuele behandeling   
5. Substitutiebehandeling 
6. Gezins- en familiewerking 
7. Justitie

 

Algemeen  

Ambulant Centrum De Sleutel Mechelen is een ambulant oriëntatie- en behandelcentrum, deskundig in het behandelen van drugproblemen. We kiezen ervoor om veranderingsgericht te werken aan de hand van het transtheoretisch fasemodel en de motiverende gespreksvoering. We richten ons bijgevolg tot mensen die illegale drugs (in mogelijke combinatie met alcohol of medicatie) gebruiken en die streven naar groei en verandering.
Meer specifiek zijn minder- en meerderjarigen en hun omgeving welkom. Ook verwijzingen vanuit justitie zijn welkom.
 
 
1. AANMELDING   Telefoon 015/200964   E-mail  [email protected]    
    
Voor het maken van afspraken kunnen cliënten en/of verwijzers telefonisch, persoonlijk of schriftelijk terecht bij onze onthaalmedewerkers. Cliënten kunnen zich ook aanmelden via het online aanmeldingsformulier.

Telefonische bereikbaarheid: het centrum is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 13u00 tot 18u00. Op vrijdag en in het weekend is het centrum gesloten.


 
2. ORIËNTATIE   

Iedere cliënt doorloopt de standaard oriëntatiefase, bestaande uit een intakegesprek en het afnemen van een gestructureerde vragenlijst.  Door middel van de vragenlijst verzamelen we informatie op zes verschillende leefgebieden omtrent de specifieke situatie, de hulpvraag en de motivatie van de cliënt. Afhankelijk van het profiel kan in deze fase ook een consult met de arts van ons centrum gepland worden.
Het geheel van deze gesprekken, eventueel aangevuld met een eerste urinecontrole,  laat ons toe een ernstinschatting te maken van de situatie van de cliënt, zodat we de individuele behandeling daarop kunnen afstemmen en een behandelplan opstellen.

Op het einde van de oriëntatiefase adviseren wij of behandeling al dan niet aangewezen is en welke vorm van behandeling de meest geschikte lijkt. Indien nodig verwijzen wij door naar een meer gepaste behandelvorm.

        
3. MOTIVATIE    

Mogelijks twijfelen cliënten zelf nog over het nut van een behandeling, hoewel uit onze oriëntatie blijkt dat ze tochmisbruik maken of verslaafd zijn. We bespreken dan in een reeks van 6 gesprekken o.a. de voor- en nadelen van gebruik en proberen ook een zicht te krijgen op de functie en betekenis van druggebruik, zodat cliënten alsnog kunnen beslissen om wel of niet op het behandelaanbod in te gaan.

4. INDIVIDUELE BEHANDELING   

Wij beschikken over een team van professionele hulpverleners, ieder met een eigen specifieke expertise, o.m. op vlak van minderjarigen, familiewerking en justitie.
Bij de start van de individuele behandeling wordt in overelg met de cliënt een persoonlijk behandelplan  opgesteld. Naast doelstellingen op vlak van alcohol- en druggebruik, worden er meestal ook doelstellingen op andere leefgebieden geformuleerd, die noodzakelijk aijn om tot een herstel te komen: lichamelijke gezondheid, tewerkstelling en vrije tijd, familiale en sociale relaties, justitie en politie en psychisch-emotionele klachten.  

5.   SUBSTITUTIEBEHANDELING 

Verantwoordelijke    Dr. Luigi Genevrois               

Volwassen druggebruikers met opiaatverslaving kunnen een behandeling volgen met substitutiemedicatie verstrekt op voorschrift van de arts verbonden aan het centrum. Deze behandeling wordt steeds gecombineerd met een individuele behandeling. 

   
6. GEZINS- EN FAMILIEWERKING
Ouders en/of partners van onze cliënten worden, indien aangewezen en steeds in overleg en mits akkoord van de cliënt, betrokken bij de individuele behandeling.
Daarnaast willen wij familieleden van druggebruikers die (nog) niet bij ons in behandeling zijn ondersteunen en strategieën aanleren om met druggebruikende familieleden om te gaan. Dit kan in de vorm van maximum drie individuele gesprekken. 

 

 7. JUSTITIE

Telefoon 015/20 09 64     E-mail  [email protected]

1. GAM-project: gerechtelijke alternatieve maatregelen
De wetgever acht het raadzaam om problematisch druggebruik aan te pakken door een aanbod van hulpverlening, gericht op integratie, veeleer dan de druggebruiker te straffen. In dit kader wordt een specifieke ambulante begeleiding of vorming opgelegd aan mensen die voldoende maatschappelijk verankerd zijn
Het GAM-project van De Sleutel richt zich tot volwassenen die een alternatieve maatregel opgelegd krijgen omwille van problematisch druggebruik of het plegen van druggerelateerde feiten.
Concreet komen volgende maatregelen in aanmerking: vrijheid onder voorwaarden, bemiddeling in strafzaken en probatieopschorting en -uitstel..
Afhankelijk van de opgelegde maatregel starten we met een individuele behandeling ofwel bieden wij een vormingsprogramma in groep of individueel.

2. Andere justitiële interventies
Ook cliënten met andere justitiële maatregelen: voorwaardelijke invrijheidsstelling, elektronisch toezicht… kunnen op ons beroep doen voor behandeling van hun drugsverslaving.
Cliënten die in de gevangenis verblijven kunnen via de Tandem-medewerker in de gevangenis een aanvraag doen voor behandeling in ons centrum.

 

Kostprijs
De Sleutel Mechelen is erkend als ambulante revalidatie-instelling. Dit betekent dat de gesprekken vrijwel volledig door de mutualiteit waarbij cliënt aangesloten is, worden betaald. Opdat wij een aanvraag voor terugbetaling kunnen doen, is het belangrijk dat cliënt tijdens het eerste gesprek een kleefbriefje van de mutualiteit meebrengt. Er wordt €1.95 remgeld gevraagd per dag voor een individueel gesprek en/of doktersconsultatie, tenzij cliënt verhoogde tegemoetkoming heeft bij de mutualiteit, dan worden de kosten van de gesprekken volledig door mutualiteit betaald.
 

Routebeschrijving

Dagcentrum De Sleutel Mechelen bevindt zich in het historische centrum van Mechelen, vlakbij de Grote Markt, de Sint-Romboutstoren en de Veemarkt.

Adres: Frederik de Merodestraat 20, Mechelen.

Met het openbaar vervoer:

- Neem de trein tot Mechelen Nekkerspoel:
Het station Mechelen-Nekkerspoel ligt op wandelafstand van het dagcentrum.
Mechelen Nekkerspoel – Frederik de Merodestraat
Ga in zuidwestelijke richting op de Nekkerspoelstraat/de N15a naar de Frans Halsvest (43m)
Flauwe bocht naar rechts richting de Keizerstraat (66m)
Weg vervolgen naar de Keizerstraat (280m)
Ga rechtdoor op de Veemarkt (99m)
Sla rechtsaf om op de Veemarkt te blijven (12m)
Weg vervolgen naar de Varkensstraat (180m)
Sla rechtsaf naar de Frederik de Merodestraat

- Neem de trein tot Station Mechelen:  
Aan de hoofdingang van het Station van Mechelen vertrekken op regelmatige tijdstippen stadsbussen (bus 1) naar de Grote Markt, halte Mechelen Schoenmarkt.

- Neem de bus tot halte Veemarkt, halte Mechelen-Biest, halte Mechelen Schoenmarkt

Voor meer gedetailleerde informatie kijk je best op website van de NMBS of De Lijn.

Met de wagen:

Mechelen is gelegen langs de E19 en halfweg tussen Antwerpen en Brussel. Op de E19 Antwerpen-Brussel neem je Afrit 9 (Mechelen-Noord).

Frederik de Merodestraat is een zijstraat van de Grote Markt van Mechelen.

Let op: tussen 11u00 en 18u00 is het stadscentrum autoluw en is er een inrijverbod in de Frederik de Merodestraat ter hoogte van de kruising Sint-jansstraat en Biest. Je kan dan o.a. parkeren op parking Grote Markt. (https://www.mechelen.be/parkeren) Indigo Park - Parking Grote Markt: 39/Z, Grote Markt, 2800 Mechelen Neem de N16 en R12 naar de Hoogstraat  (7min, 4.2km). Ga verder op de Hoogstraat. Neem de Korenmarkt en IJzerenleen naar de Grote Markt. (5min – 950m)


Terug naar adressen

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.