De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Nieuws

De VDAB is regisseur van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Vandaag wordt steeds meer de kaart van de activering getrokken. Kansengroepen worden aangepord en ‘empowered’ om hun soms te veilig statuut te verlaten. Ook voor De Sleutel is werk een logische stap in de re-integratie. Is die haalbaar voor personen met een verleden van verslaving?  Kunnen we op maat van onze cliënt blijven werken? En wat als het niet meteen lukt?

Minderjarigen die problematisch gebruiken, komen vaak te laat in de  gespecialiseerde (drug)hulpverlening terecht. Een vroegere detectie is noodzakelijk. Via de methodiek van het outreachend werken tracht De Sleutel de drempel naar hulp voor hen te verlagen. ‘Doordat we de jongeren in hun eigen omgeving bereiken, ontstaan er meer mogelijkheden om hen te motiveren naar een traject op maat'. Een gesprek met Mie Verdonck, individueel begeleider en outreach-medewerker in  het Dagcentrum Gent.

Het preventieteam van De Sleutel lanceerde met het TOPspel nieuw preventiemateriaal om effectiever te werken rond sociale vaardigheden in het lager onderwijs. Een getuigenis van een tevreden leerkracht.

Hier bundelen we informatie van de Expertisegroep Ouders Onder Invloed. Doel van de Expertisegroep Ouders Onder Invloed is deskundigheidsbevordering rond het werken met gezinnen waarbij één of beide ouders kampen met een afhankelijkheidsproblematiek. Bekijk hierna enkele van hun filmpjes bruikbaar om het thema ouderschap en druggebruik bespreekbaar te maken en de veerkracht van deze kinderen te vergroten.

De Sleutel participeerde aan De Standaard Solidariteitsprijs 2010 (Publieksjury). We werden geselecteerd door De Standaard en kregen hierdoor gratis ruimte ter beschikking voor de publicatie van onze professioneel gemaakte affiche. Op 5 augustus werd onze advertentie gepubliceerd op de dubbele middenbladzijde (Ooggetuige) van De Standaard.

Mensen met een verstandelijke beperking die kampen met een verslavingsprobleem vallen nog te veel tussen wal en schip. Vooreerst is het voor hen moeilijk om binnen te geraken in de gespecialiseerde drughulpverlening. Aan de andere kant zitten instellingen binnen de gehandicaptenzorg zelf ook niet op deze populatie te wachten omdat ze over onvoldoende knowhow beschikken om personen met een afhankelijkheidsproblematiek goed op te vangen. Een project van PopovGGZ (1) met steun van het RIZIV-Verslavingsfonds slaagde erin om de koudwatervrees tussen beide sectoren te overwinnen.

Op woensdag 16 oktober 2013 vierde Dagcentrum De Sleutel te Brugge haar 20-jarig bestaan. Het was meteen een symbolische verjaardag. Niet alleen werd het team uitgebreid in de bloemetjes gezet. Met Wim Vens aan het roer kreeg dit ambulant centrum ook een nieuw afdelingshoofd. Hoogtepunt van de viering was de fel gesmaakte lezing van Prof dr Adriaenssens tijdens de academische zitting.

Q-white-voice1-430x543De Global Drug Survey 2014 is een internationaal onderzoek. Het betreft een anonieme online poll (peiling) bij mensen die geïnteresseerd zijn in het gebruik van alcohol en drugs. Respondenten werden gerekruteerd via een samenwerking met mediapartners (in Vlaanderen: Studio Brussel en De Morgen, elders o.a. the Guardian, The Huffington Post, het Duitse Zeit en het Franse Libération … ). Ook sociale media werden ingeschakeld.

Heel wat zorgorganisaties zijn vandaag reeds bezig met het integreren van sport in hun behandelaanbod. Tegelijk doen sportclubs en openbare besturen inspanningen om kansengroepen beter te bereiken. Om diverse goede praktijken rond "Sport en bewegen" een plek te geven, werd op onze studiedag van 30 mei 2016 te Gent in de Ghelamco Arena - naast het plenaire deel - ook een divers aanbod samengesteld via workshops met de bedoeling drempels in kaart te brengen of een debat in gang te zetten over het matchen van de theorie aan de praktijk rond Sport en Zorg. De conclusies leest u hierna.

EAD Drugs biedt het maatschappelijk middenveld in Europa een platform over drugsproblematiek en de risico's van drugsmisbruik. Er worden ook ervaringen en beproefde methoden uitgewisseld. In oktober 2010 aanvaardde The European Action on Drugs (EAD) ons preventieproject Sleutelspelen als ‘Europese Actie’. Tijdens een Sleutelspel bieden we de school een boeiend en effectief programma aan, bestaande uit zowel een getuigenis, een interactieve voordracht als oefeningen die de persoonlijke en sociale vaardigheden van de leerlingen trainen.

<< Start < Vorige 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 12 Volgende > Einde >>
Pagina 8 van 22

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.