De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 "Opleiding versterkt (samen)werking": een medewerker getuigt

2016 was voor Sociale Werkplaats De Sleutel een jaar waarin extra kon ingezet worden op vorming en opleiding. Vanuit het motto “Levenslang leren” werd zo bewust geïnvesteerd in het versterken van de competenties van de medewerkers en op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Het gros van het aanbod kon intern gevolgd worden.  In totaal werden er bijna 900  uur opleiding gevolgd door 77 medewerkers.Dit vertaalt zich nu ook in de werking.  Eén van de medewerkers vertelt.

Hans (52) werkt iets meer dan 5 jaar op de cel administratie van de Sociale Werkplaats. Zijn job is ervoor zorgen dat de vrijwilligers die in de werkplaats aan de slag zijn met alles in orde zijn. Binnen de cel administratie staat hij in voor de opmaak van de contracten, brengt hij de identificatiegegevens in het loonpakket Tango en volgt hij de tijdsregistratie strikt op. Bureauwerk mogen doen, was als tiener eigenlijk al een droom.  Vandaag heeft hij binnen de cel administratie zijn plek gevonden. ‘Ik heb een gevarieerde job, leer nog elke dag bij en heb het gevoel dat ik gewaardeerd word omdat ik mijn best doe” zo stelt Hans. 

Dankzij de interne opleiding kreeg Hans meer inzicht in de werking (welke methodes hanteren we om onze cliënten te begeleiden) en begrijpt hij beter de samenhang tussen het werk van de collega’s.
“Eerder had ik reeds met mijn collega die instaat voor de administratie van de gesco-medewerkers een driedaagse opleiding gevolgd over communicatie, over het omgaan met mensen.  Als hulpmeestergast is het belangrijk over de juiste vaardigheden te beschikken. Er is ook een groot verschil tussen hoe ploegen met arbeiders op de werkvloer met elkaar omgaan en hoe dit gebeurt bij mensen die bureauwerk doen.” Ook de prioriteiten liggen vaak anders. In de administratie is discretie de hoofdregel. In de productie zal de deadline vaak doorwegen. 

 ‘Tijdens de interne opleiding werd in eerste instantie aandacht besteed aan het toelichten van de werking van ons team zorg. Zo werd op basis van concrete voorbeelden uit de doeken gedaan hoe een indicatiestelling gebeurt door dit team en wat de bedoeling is van het uitwerken van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maar ook waarom belang wordt gehecht aan observeren, opvolgen en evalueren.  Verder werd ook ingegaan op het belang van een waarderende benadering en kregen we hulpmiddelen om de motivatie van medewerkers beter in te schatten (1). Het onderdeel over de competenties vond ik het meest interessante. We bespraken in groep wat je moet kunnen voor een bepaalde job, we wisselden van ideeën met de bedoeling om  dit nog meer te vertalen naar het werk vandaag (2).”

 “En wat ik uiteindelijk het grootste pluspunt van de opleiding vond? We hebben nu meer zicht op het geheel, we weten beter welk soort werk elkeen doet. We kenden mekaar maar wisten niet waar we elk 8 u per dag mee bezig waren. De titels en de functies kregen nu een duidelijker inhoud”, zo stelt Hans.  Het was ook meegenomen dat we we een getuigschrift kregen, als een soort van erkenning.

“En verder gaan we aan de slag met wat we geleerd hebben om zaken te verbeteren. Vandaag krijgt iedereen in de cel administratie via mail een weekplanning door. In de toekomst zal dit op een dagelijkse briefing in het team gecommuniceerd worden. Op die manier gaan we van elkaar nog beter weten waar we mee bezig zijn”.
Het is ook positief dat de opleiding een vervolg krijgt. “In de evaluatie konden we zelf voorstellen doen over nieuwe opleidingen. Zo gaan we de werking van het Indicatiestellingsteam zeker nog verder uitdiepen”, zo besluit Hans.

Sociale Werkplaats De Sleutel bouwde de afgelopen jaren een sterk intern strategisch opleidingsplan uit. Sarah De Meyer (coördinator Activering) : “Dit opleidingsplan groeide gaandeweg vaak gekoppeld aan innovatieve projecten waar we voor intekenden. In het kader van het ESF project ‘POP in de sociale economie’ werden de verbindingslijnen tussen wat de medewerker wenst en wat we als maatwerkbedrijf kunnen aanbieden al duidelijk omschreven. Aansluitend daarop werkten we binnen het ESF-project ‘Weer Werk maken van uitstroom; een kwestie van Goesting, Erkenning en Stimulans’ de tools uit waarmee we de medewerkers kunnen begeleiden in functie van het te bereiken jobdoelwit”.
Het voorbije jaar werd dit strategisch opleidingsplan systematisch geïmplementeerd voor elk van de medewerkers en omkaderingsleden. De Sociale werkplaats kon hier werk van maken mede dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds dat hiermee het ontwikkelen van opleidingen in bedrijven wil stimuleren.

 

Paul De Neve
(november 2016)(1)  Opleiding Loopbaancomptenties kunnen bespreken
(2)  Opleiding Motivatiecirkel als signaalfunctie

 

 

 

 

 filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.