De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 woensdag 20 november 2013 14:15

Interactiegroep: wat?

Dit is een module binnen het ambulante aanbod van dagcentrum Antwerpen met een gemiddelde duur van 6 maanden. Het programma richt zicht tot cliënten die beslist hebben om hun afhankelijkheid (van eender welk illegaal middel) aan te pakken en stappen te zetten naar een drugvrije sociale re-integratie. De prioritaire doelstellingen zijn: stoppen met gebruik, het komen tot een concreet perspectief op werk of opleiding en het uitbouwen van vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Binnen de interactiegroep voorziet het programma zowel in individuele als groepsactiviteiten.

Groepsactiviteiten
- weekendevaluatie (o.a. uitvoering weekendplanning,  leuke/moeilijke momenten en gebruik)
- opvolging interne weekplanning en persoonlijk doelenplan (kort overlopen wat er de komende week op het programma staat, bespreking in groep van ieders concrete acties of aandachtspunten)
- creatieve therapie (op niet-verbale wijze met jezelf en de ander bezig zijn)
- individuele werktijd (denkopdrachten waarbij men iets op papier moet zetten)
- workshops (vaardigheidstraining)
- sport – en buitenactiviteiten (2 u per week)
- koken (wekelijks)

Daarnaast krijgt elke cliënt ook individuele uitdagingen bijvoorbeeld door hen een verantwoordelijke functie te geven (voor koken, tijd en orde). Zo leert men anderen aanspreken bv rond netheid, te laat komen, edm.

Naast de interactiegroep kan de cliënt ook in individuele begeleiding of behandeling en beschikt het dagcentrum over een team van professionele begeleiders waarvan sommigen zich specifiek richten tot jongeren, echtparen of justitiecliënten. Via intensieve contacten ondersteunen zij het met de cliënt afgesproken veranderingstraject. Op indicatie kan ook een gedrags- of systeemtherapeutische behandeling worden opgestart. Partner en familie worden hierbij maximaal betrokken.
Het multidisciplinaire team is versterkt met twee verslavingsartsen en een psychiater. Binnen een psychosociale begeleiding kan eventueel een substitutie- of medicatiebehandeling opgestart worden.

 

Lees hier hoe een cliënt de meerwaarde van dit groepsprogramma verwoordt  

Lees hierna hoe meer over het volledige aanbod van het dagcentrum in Antwerpen (op maat van de cliënt, op maat van de verwijzer)

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

drugsindehersenen

drugsinhetlichaam