De Sleutel Logo

Familiewerking minderjarigen in de kijker

Het opbouwen van een goede vertrouwensrelatie, zowel met de ouders als met de jongere, is van groot belang tijdens een opname. Enkel op die manier kan een familiewerking binnen een residentiële setting resultaat boeken. Ook in het RKJ (Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma) te Eeklo, wordt daar sterk in geïnvesteerd. Op die manier proberen we te voorkomen dat de jongere na de behandeling in een vacuüm terechtkomt.

Ouders worden sterk betrokken bij programma RKJ

Het opbouwen van een goede vertrouwensrelatie, zowel met de ouders als met de jongere is van groot belang om als familiewerking resultaat te kunnen boeken. Daar wordt dan ook heel wat tijd en energie in geïnvesteerd. Van zodra een jongere in het RKJ-programma start, neemt de familiewerker telefonisch contact met de ouder(s). Nog tijdens de eerste week van de opname krijgen ze een uitnodiging voor een gesprek in het kader van de familiewerking.

Familiewertsker Cindy: "Bij een eerste telefonisch contact is het vaak moeilijk om het gesprek op gang te krijgen. Ouders moeten bekomen van een stressvolle periode. We houden daar rekening mee en gunnen hen in het begin wat tijd".

"Via de uitbouw van een sterke familiewerking proberen we te voorkomen dat de jongere na de behandeling in een vacuüm terechtkomt".

Familiewerkster Heather: "Verder stellen we onze werking kort voor en luisteren we naar hun verhaal. Indien men niet meteen ingaat op een uitnodiging voor een gesprek in het RKJ, laten we dit nog wat rusten. Pas later laten we de ouders aanvoelen dat we hen echt nodig hebben".

Cindy: "We proberen steeds zo snel mogelijk de ouders tot hier te krijgen, eerst voor een gesprek zonder de jongere. De jongere zelf spreken we ook eerst individueel rond de familiesituatie."

Heather: "Vaak zijn de banden met de familie geschonden of volledig verbroken. Dan is het minder evident om die familiewerking meteen op te starten".

Cindy: "We stimuleren de jongeren wel altijd om naar huis te bellen".

Eerste gesprek

Tijdens een eerste gesprek maken de ouders nader kennis met de familiewerking. Heather :"We beantwoorden vragen over de bezoekregels, vertellen hoe hun zoon of dochter het in het programma doet. Hierbij verwijzen we naar de gemaakte anamnese.

De terugblik op de gezinsgeschiedenis (op basis van de stamboom van de familie) is bij die gesprekken een goed hulpmiddel".

Cindy: "Ouders reageren soms heel verschillend. Sommigen hebben hoge verwachtingen.  Sommigen hopen dat hun kind na 3 weken terug naar huis mag. Anderen kampen met veel schuldgevoelens".

Heather: "Ouders hebben vaak een lange weg in de hulpverlening achter zich en zitten met heel wat negatieve gevoelens. Het komt erop aan om hun wantrouwen weg te krijgen, hen vertrouwen te laten krijgen in ons programma."

Cindy: "Ouders zijn vaak bang dat we hen 'de les gaan spellen'. We moeten ze dan  overtuigen dat we hen als bondgenoot nodig hebben in het ganse proces."

Wat tijdens behandeling?

Van zodra de eigenlijke behandeling opgestart is (na oriëntatiefase), worden de ouders om de 2 à 3 weken uitgenodigd in het kader van de familiewerking. Dit is een relatief zware inspanning. Bij praktische problemen gaan de familiewerkers soms op huisbezoek.

Heather: 'Tijdens die gesprekken geven we pedagogische ondersteuning. Hoe trek je grenzen, wat laat je toe, wat is een risicosituatie,... Zo trachten we hen inzicht te doen krijgen, waardoor ze dit dan achteraf zelf kunnen opnemen. We leggen ook uit hoe een veranderings- en motivatieproces in elkaar zit,..'.

Cindy : 'Natuurlijk staan we verder stil bij - of werken we aan het herstel van -  de relatie tussen ouder en kind. Samen bekijken we de voortgang op de diverse levensterreinen in functie van de doelstellingen uit het actieplan van de jongere. Is de gekozen vrijetijdsbesteding financieel haalbaar? Is de schooloptie realistisch?'

Tevens worden de afspraken voor tijdens het weekend verduidelijkt. Na de oriëntatiefase mag de jongere 's weekends immers naar huis. Die bezoeken worden steeds voorbereid (wat is het programma) en achteraf door de familiewerker opgevolgd met de ouders. Soms weigeren ouders om samen met hun kind aan tafel te zitten. Het  is dan noodzakelijk om ieders verhaal te laten brengen en om op een onpartijdige manier met alle standpunten rekening te proberen houden.

Nazorg

Bij afronding van het RKJ-programma start het nazorgaanbod. Om de 2 à 3 weken wordt dan samen gezeten met ouders en de jongere. Daar wordt bekeken of de pedagogische ondersteuning voldoet, of de afspraken nagekomen worden (vb uitgangsuur, geen alcohol).

Meestal zal die nazorg na een aantal weken stoppen omdat de betrokkene zich verder laat begeleiden in een dagcentrum. De familiewerkers staan dan in voor de opvolging en de nodige overdracht.

Ouders worden ook uitgenodigd op de ouderavonden van het RKJ.

Heather : 'Elke 6 weken komen de geïnteresseerde ouders samen om te praten en ideeën uit te wisselen rond een bepaald thema (zoals productinformatie, schuldgevoelens, de motivatiecirkel, hoe krijg ik opnieuw contact). Daarnaast organiseren we ook activiteiten met ouders en de jongeren zoals een  nieuwjaarsreceptie, een zomerbarbecue...'

 

Reageer op deze bijdrage via redactie@desleutel.be

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Agenda

Januari
 • 24
  19:30 Recoverygroep in Mechelen

  Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben/houden met lotgenoten.

  Waar:? Dagcentrum De Sleutel, F. De Merodestraat 20 te Mechelen 
  Wanneer? op woensdagen telkens om 19u30.  Er is een sessie op woensdag 24/1 ; 7/2 ; 21/2 ; 7/3 ; 21/3 ; 4/4 ; 18/4 ; 2/5 ; 16/5 ; 30/5 ; 13/6 ; 27/6 ; 11/7 ; 25/7 ; 8/8 ; 22/8 ; 5/9 ; 19/9 ; 3/10 ; 17/10 ; 31/10 ; 14/11 ; 28/11 ; 12/12 ; 26/12

  Kostprijs per sessie : 2 euro (drankje inbegrepen)

  Meer infoFebruari
 • 1
  08:45 Open Training Unplugged te Brussel

  Open training Unplugged te Brussel (van 8u45 - 16u)

  Inschrijven of vragen? mail naar preventie@desleutel.be

   

 • 7
  19:30 Recoverygroep Mechelen

  Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben/houden met lotgenoten.

  Waar:?
  Dagcentrum De Sleutel, F. De Merodestraat 20 te Mechelen

  Wanneer? op woensdagen telkens om 19u30.  Er is een sessie op woensdag 24/1 ; 7/2 ; 21/2 ; 7/3 ; 21/3 ; 4/4 ; 18/4 ; 2/5 ; 16/5 ; 30/5 ; 13/6 ; 27/6 ; 11/7 ; 25/7 ; 8/8 ; 22/8 ; 5/9 ; 19/9 ; 3/10 ; 17/10 ; 31/10 ; 14/11 ; 28/11 ; 12/12 ; 26/12

  Kostprijs per sessie : 2 euro (drankje inbegrepen)

  Meer info

 • Volledige agenda