dinsdag 26 mei 2020 11:50

Drughulpverlening in tijden van corona: als dansen op een slappe koord

Hoe ga je als organisatie om met een crisis zonder voorgaande? Corona heeft een grote impact (gehad), zowel op de cliënten, de medewerkers, als de werking. Maar er was ook een grote solidariteit. Ons motto was “we gaan er tegen aan, we nemen onze rol op”. In het begin hadden heel wat cliënten het duidelijk moeilijk. Waren ze de motivatie even kwijt? Eind april merkten we gelukkig opnieuw een opwaartse trend in de aanmeldingen. We blikken even terug.

Maart 2020. Gezien we als netwerk met ambulante en residentiële drughulpverlening ook niet op één campus zitten, werd snel beslist om een crisiscel op te starten om zo constant goed te kunnen afstemmen en beschikbare informatie te laten doorstromen. Rekening houdend met de richtlijnen van Sciensano werd een draaiboek opgesteld (gebaseerd op wat destijds gemaakt werd voor de Mexicaanse griep) waarvan de eerste versie op 3 maart verspreid kon worden. Intussen zitten we al aan update nr 8.  

Een eerste verdacht geval van COVID-19 kondigde zich op 6 maart aan in één van onze afdelingen. Na een bezoek op spoed bleek het loos alarm. De toon was echter gezet, de lockdown was een aantal dagen een feit. Naderhand hebben we in De Sleutel nog 2 verdachte gevallen met tijdelijke isolatie gekend in de residentiële afdelingen. Al bij al bleven we dus behoorlijk goed gespaard van besmetting. Dat is te danken aan de ernst en professionaliteit waarmee elke medewerker de eigen job heeft uitgevoerd.

desleutel 14 web

Van meet af aan stelden we alles in het werk om de dienstverlening aan onze cliënten zo maximaal mogelijk aan te houden én de besmetting buiten te houden. Dansen op een slappe koord. Het was ook de expliciete vraag van de overheid om onze werking niét te sluiten. Onze medewerkers hebben het beste van zichzelf gegeven in moeilijke omstandigheden. De nodige maatregelen werden genomen om deze continuïteit van hulpverlening te organiseren én om de verspreiding van het virus te vertragen. In feite dienden we onze werking heruit te vinden. Op gesprek komen of in opname zijn, kon niet meer zoals voorheen.

We sprongen heel flexibel en creatief om met de verwachtingen van de overheid. Aanvankelijk versterkte deze uitdaging de teamgeest, de creativiteit en de mentaliteit. Gaandeweg begon dit wel door te wegen. Er trad een zekere vermoeidheid op, er was meer stress bij medewerkers. In totaal bleven 16 werknemers na doktersadvies tijdelijk thuis na een vermoeden van besmetting. Jammer genoeg waren er ondanks de richtlijnen voor zorgpersoneel geen testen beschikbaar. We konden dus niet met zekerheid zeggen hoeveel medewerkers écht de besmetting met het coronavirus opliepen. Het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals mondmaskers en schorten konden we dankzij persoonlijke contacten met bevriende ziekenhuizen en bedrijven onder controle houden tot wanneer uiteindelijk de Vlaamse overheid over de brug kwam met een aantal gewaardeerde leveringen van mondmaskers en alcoholgel.

Voor de cliënten was de aanpassing mogelijks nog groter, zeker voor de personen in opname. Groepsactiviteiten en bezoekregelingen werden in vraag gesteld. De therapeutische gemeenschappen zijn in essentie resocialisatieprogramma’s. Leren in interactie met lotgenoten, zelfhulp en groepswerk staan er centraal. Dat dit nu onder druk kwam omwille van de social distancing, was een grote uitdaging. De vele maatregelen voor de overheid zorgden voor veel frustratie en angst bij onze cliënten. Het leverde ook veel nuttig therapeutisch materiaal op, waarvan we handig gebruik konden maken.

In de praktijk gingen we voor alle activiteiten na wat er essentieel en verantwoord was om nog te blijven doen, of te laten varen. De klassieke groepswerking en de geldende preventieve maatregelen vielen niet te rijmen. In het ontwenningsprogramma concentreerden we ons na afroep van de verscherpte maatregelen van social distancing op het garanderen van de minimale verblijfsfunctie. Gaandeweg hertekenden we gans de werking vanuit de richtlijnen van de overheid met als focus het aanbieden van zorg op maat.

Dat verliep met vallen en opstaan. Groepswerkers hadden het bij het begin van de verscherpte maatregelen heel moeilijk. Zij kregen vragen van ongeruste bewoners waar ze niet altijd het antwoord op wisten. Afstand houden bleek niet altijd mogelijk, bv. bij het geven van medicatie. Maar er was ook veel creativiteit. Ochtendvergaderingen van de bewoners gingen buiten door bij de vuurschaal. Er werd een mandala gemaakt van natuurlijk materiaal om een boodschap naar buiten te brengen,…

corona damien

In de ambulante centra konden de cliënten plots niet meer op gesprek komen. Ook groepssessies werden geannuleerd en omgezet in individuele afspraken. Outreaching naar residentiële voorzieningen moesten worden geannuleerd. Enkel onder strikte voorwaarden konden huisbezoeken nog doorgaan. Bijna alle contacten verliepen dus via telefoon of beeldbellen. Enerzijds overwonnen medewerkers zo hun digitale koudwatervrees. Anderzijds stelden we vast dat (beeld)bellen zeker beperkingen heeft. De cliënt zit niet langer in die veilige bubbel van het gesprekslokaal. Je mist bovendien heel wat lichaamstaal. Zo’n gesprek vraagt andere vaardigheden. In sneltreinvaart werden e-learningmodules gevolgd (*). Er bleven financiële en technische drempels. Gelukkig kregen we al snel hulp uit onverwachte hoek. Dankzij tussenkomst van Zorgnet – Icuro konden we een pakket tablets ontvangen. En we zochten en kregen ook steun via de Koning Boudewijnstichting. Maar voor sommige mensen gaapt nog steeds een digitale kloof, zo horen we ook bij andere organisaties. Bij Tejo en Awel valt het op dat weinig jongeren willen chatten of inbellen. Dit kan te maken hebben met een gebrek aan een goede pc of mogelijks met een context waarin men niet vrijuit kan praten. Het voordeel van bellen is wel dat we sommige mensen beter konden bereiken: ze moesten zich niet verplaatsen, bleven trouwer op de afspraak. Sommigen haakten echter af. Anderen wachtten om aan te melden. Maar er zijn zeker ook positieve verhalen. Zo weten we dat een aantal cliënten volledig gestopt is met gebruiken. Er werd in de dagcentra ook innovatief geëxploreerd. Zo werden enkele groepsmomenten tijdelijk vervangen door een zelfgemaakte podcast.

Kopzorgen

Toch hadden we ook heel wat kopzorgen. Pas op 23 maart ontvingen we een beperkte hoeveelheid mondmaskers en werden richtlijnen uitgevaardigd voor een correct en spaarzaam gebruik van PBM. Vanaf dan waren we in alle werkingen klaar om een 7-dagen isolatie voor zieke bewoners te organiseren in eigen huis. De piste van 24u isolatie met doorsturing naar de thuissituatie kon dan worden verlaten.

huisstijl jan 27

Veel zorgen waren er ook omdat we een pak mensen plots niet meer goed konden bereiken. Heel veel hulpvragen werden in coronatijd niet gesteld en dus opgespaard. Na de versoepeling zullen we dus zeker meer vragen krijgen. We zien deze trend nu reeds ontstaan. Jongeren die kampen met een verslaving, vervelen zich, hebben weinig om handen. Ze riskeerden ook niet of nauwelijks om tegen de lamp te lopen: de scholen waren dicht, ondersteuningscentra Jeugdzorg en andere toeleiders werkten op halve toeren … Problematisch gedrag bleef onder de radar.

En zeker ook kopzorgen omtrent medewerkerszorg. Hoe bescherm je de medewerkers maximaal? Hoe vind je het juiste midden tussen mensen laten werken en alle beperkingen die deze crisis met zich meebrengt? Hoe organiseer je in sneltempo thuiswerk voor 1/3 van de medewerkers?

Ook voor sommige belangrijke projecten zal deze crisis gevolgen hebben. De Sleutel zit volop in een participatief verandertraject. Dat project loopt dus zeker vertraging op.

In tijden van crisis leert men zijn mensen kennen.

Kwaliteiten en valkuilen van mensen komen in tijden van crisis naar boven. “Ik heb een grote waardering voor de flexibiliteit en creativiteit die medewerkers aan de dag gelegd hebben om in moeilijke omstandigheden toch het beste van zichzelf te geven”, zo stelt algemeen directeur Damien Versele.

“Corona heeft ons verplicht om op een andere manier te werken, om vanzelfsprekendheden te doorbreken en van de nood een deugd te maken. We zijn gaan experimenteren en een aantal van deze experimenten zullen sowieso overeind blijven na corona. (beeld)Bellen zullen we toevoegen aan onze manier van werken, maar dat vraagt speciale vaardigheden die we nog verder moeten ontwikkelen”.

Paul De Neve (mei 2020)

(*) Onlinehulp is vandaag geen standaard aanbod in de drughulpverlening die vandaag nog steeds enkel terugbetaalbaar is bij face-to-face contact.

 

Aanverwante info

Veel steun in uitdagende tijden

Groep Weerwerk in tijden van CORONA

Op gesprek komen in ambulante centra kan weer (update CORONA-maatregelen)

 

Latest from Paul De Neve

back to top