De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Familie en vrienden

Op zoek naar tips voor iemand die dreigt in de problemen te raken? Welke tips geven we aan partners van gebruikers? Of zoek je info over zelfhulpgroepen? Hier bundelen we info op maat van de omgeving van de gebruiker. Lees hier ook hoe een behandeling bij ons verloopt.

woensdag 13 februari 2019 09:59

Jongerenwerking De Sleutel breidt scala hulpverleningsaanbod verder uit

Het Residentieel Kortdurend Jongrenprogramma (RKJ) van De Sleutel richt zich specifiek op jongeren met een middelenverslaving. Deze werking is gelegen te Eeklo en biedt een breed scala aan mogelijkheden voor jongens en meisjes afkomstig uit de verschillende Vlaamse provincies. Binnenkort worden een aantal speciale kennismakingsmomenten gepland.

Het RKJ heeft een residentieel programma voor jongeren van 12 tot 18 met bijhorende nazorg met de mogelijkheid tot kortdurende heropname bij herval. Het RKJ organiseert ook inschattingsgesprekken. Hierbij gaat een van onze therapeuten een gesprek aan met de jongere en zijn context (ouders, doorverwijzer, hulpverlener…) om zo de ernst van de verslavingsproblematiek te helpen inschatten en de brug naar de gepaste hulpverlening te maken. Bovendien heeft het RKJ (i.s.m. RADAR) een crisiswerking met mobiele interventies en kortdurende opnames. In het time-out bed, kunnen jongeren gedurende 14 dagen in het RKJ verblijven en op die manier de werking beter leren kennen en vaak voor het eerst in lange tijd eens 14 dagen clean zijn. Voor jongeren voor wie een mogelijke opname nog een brug te ver is, worden er ook op geregelde basis kennismakingsgesprekken georganiseerd.

(klik hier voor een uitgebreid infoboekje)

eetzaal1web

Criteria aanmelding

• Leeftijd van 12 tot 18 jaar;

• Een betrokken context die actief meewerkt aan traject jongere (ook voorziening);

• De context en de jongere zijn de Nederlandse taal machtig.

Bij iedere aanmelding proberen we binnen de 24 uur (op werkdagen) de hulpvraag aan een passende module toe te wijzen en in het team een vast aanspreekpunt aan te duiden. Je kan voor de verschillende modules aanmelden op 09 377 25 26.

 

1. Residentieel programma       
Het residentieel programma vormt de ruggengraat van het RKJ. Jongeren kunnen er terecht voor een programma waar aanvankelijk de nadruk ligt op begrenzing en veiligheid. Gaandeweg worden meer vrijheden en verantwoordelijkheden ingebouwd. Ongeveer 6 weken na opname starten doorgaans de eerste daguitstappen naar de context. Deze daguitstappen worden stapsgewijs uitgebreid in duur en in moeilijkheidsgraad.
Het dagelijkse programma in het RKJ omvat diverse onderdelen waaronder individuele- en groepstherapie, school, vrije tijd, sport en huishoudelijke taken. Elke jongere volgt het programma op eingen tempo.
De context wordt gedurende het hele programma nauw betrokken. Hiernaast is er ook veel aandacht voor school, vrienden, vrije tijd, gezondheid, normen en waarden en re-integratie in de maatschappij. Tijdens het verblijf wordt er door de ziekenhuisschool van Stad Gent onderwijs op maat voorzien. Er wordt actief samengewerkt met de reguliere school zodat de jongere bij de heropstart van de reguliere school vlot terug kan aansluiten.


 2.  Nazorg (voor wie het residentiële programma gevolgd heeft)
Eens het residentieel programma volledig doorlopen is, wordt er nazorg aan huis (tot 6 maanden) opgestart. De nazorg wordt doorgaans uitgevoerd door de individueel begeleider van de jongere. Deze werkt op 3 doelstellingen: ondersteunen en versterken van het netwerk, doorverwijzen naar gepaste vervolg-hulpverlening en expertise delen met andere betrokken hulpverleners.


3. Herval-Bed (voor wie het reguliere programma gevolgd heeft) 
Als tijdens de nazorg blijkt dat de jongere terug drugs begint te gebruiken, kan er een herval-opname van 14 dagen opgestart worden. We halen zo de jongere uit een potentieel vicieuze cirkel, proberen stil te staan bij zijn herval en gaan na hoe het na deze kortdurende opname verder moet.


4. Inschattingsgesprekken
Bij een inschattingsgesprek proberen we samen met de context en de jongere na te gaan hoe ernstig het druggebruik is en geven we advies over de verdere mogelijkheden.


5. Crisiswerking (ambulant of korte opname)
Een crisis kan een hefboom zijn om verandering teweeg te brengen. Samen met doorverwijzer RADAR en de jongere zoeken we naar een gepast antwoord. Dit kan eventueel een kortdurende (max 14 dagen) crisisopname zijn. Voor urgentieopnames en detox werkt het RKJ samen met enkele partners.


6. Kennismakingsbezoeken met ervaringsdeskundige (meer info)
RKJ organiseert regelmatig kennismakingsbezoeken. De jongere kan zo vrijblijvend de werking leren kennen. Deze module is gericht op jongeren in de contemplatiefase: zij zijn er zich van bewust dat er een probleem is. Ze zijn echter nog niet zo ver dat ze hiervoor ook actie kunnen of willen ondernemen. Tijdens het bezoek geven we samen met een ervaringsdeskundige een rondleiding.

 

rkj gebouw web

 

Wanneer? De kennismakingsbezoeken zijn gepland (van 14 tot 16 u) op 24 april, 21 mei en 19 juni.

Reservatie via 09/3772526. Het aantal plaatsen is beperkt. 

 

7. Wachtlijstondersteuning

Jongeren die op de wachtlijst staan, worden tijdens de wachtperiode ondersteund door een medewerker.

 

Joris Cracco (februari 2019)

 

Meer info over het RKJ programma

 

Cannabis werkt ook fysiek verslavend

Volg ons op Facebook

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

Agenda

Januari
 • 29
  19:30 Recoverygroep in Mechelen

  Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben/houden met lotgenoten.

  Waar:? Dagcentrum De Sleutel, F. De Merodestraat 20 te Mechelen 
  Wanneer? op woensdagen telkens om 19u30.  Er is een sessie op woensdag 29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 12/8, 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 30/12

  Kostprijs per sessie : 2 euro (drankje inbegrepen)

  Meer infoFebruari
 • 12
  19:30 Recoverygroep Mechelen

  Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben/houden met lotgenoten.

  Waar:?
  Dagcentrum De Sleutel, F. De Merodestraat 20 te Mechelen

  Wanneer? op woensdagen telkens om 19u30.  Er is een sessie op woensdag 12/2, 26/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 12/8, 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 30/12

  Kostprijs per sessie : 2 euro (drankje inbegrepen)

  Meer info

September
 • 13
  10:00 Zee-zeildag 2020

  Meer info over de "varen voor het goede doel" editie 2020 mag u hier binnenkort verwachten.

  Lees meer

  Link naar website o.m. met reacties van deelnemers van vorige edities.

 • Volledige agenda