De Sleutel Logo

Ontstaan 'Cocaïne is geen fair trade'

Op maandag 7 juni 2010 ontmoetten wij voor het eerst Sophie van Haasen.

cocane_is_geen_fair_trade

Op haar eigen enthousiaste en geëngageerde manier vertelde ze over haar project ‘Cocaïne is geen fair trade’. Het project heeft als doel de burger te informeren rond de schadelijke effecten van cocaïnegebruik op de Colombiaanse samenleving, en dit zowel op politiek, socio-economisch als ecologisch vlak: het plaatst hierin de verantwoordelijkheid van de consument centraal.

Gestart vanuit een verblijf in Colombia was haar ervaring gegroeid tot een kritische vraag aan onze westerse samenleving: "Als Colombia zoveel inspanningen levert om de aanbodzijde van cocaïne te bestrijden, wat doen wij dan in Noord-Amerika en West-Europa aan de vraagzijde?”.
Op haar vraag tot samenwerking antwoordde De Sleutel volmondig ‘ja!’ Een ‘ja’ omwille van … 

• Het enthousiasme van Sophie en de professionele ondersteuning van de Universiteit voor het Algemeen Belang (UAB).
• De hedendaagse insteek van het preventieproject. Of zoals Leonor Wiesbauwer het verwoordt in de inleiding van het dossier “De UAB kiest in dit project duidelijk voor een sociale invloedsbenadering, beïnvloeding van de (heersende) sociale normen en visies. Het project hoopt dat de campagnes corrigerend zullen werken op trendy of andere partiële zienswijzen, appelleert op de empathie voor people en planet, meer bepaald in Colombia,en beoogt daarmee een aanpassing van persoonlijke keuzes.”
• De doelgroep. De Sleutel wenst zijn preventiemateriaal uit te breiden voor leerlingen van de derde graad van het Secundair Onderwijs. Hier willen we vooral informatie geven aan de vakleerkrachten. Met de vraag om vanuit hun vakgebied het probleem van drugsgebruik, drugsmisbruik en verslaving aan te brengen en bespreekbaar te maken.

Met dit project wordt een nieuwe benadering en strategie aangereikt om (toekomstig) gebruik van cocaïne te verminderen door beroep te doen op de fair trade logica en de bekommernissen voor People, Planet, Profit. Concreet zal dit gebeuren via een informatiecampagne naar het algemeen publiek, maar ook via een gericht lessenpakket naar leerlingen van de derde graad van het middelbaar onderwijs. In dit verband werkte de UAB samen met De Sleutel: een samenwerkingsverband dat resulteerde in 7 lessen die volledig passen binnen de vakoverschrijdende eindtermen, en die bovendien kunnen worden ingepland binnen de specifieke vakinhouden (geschiedenis, biologie, chemie, economie,...)

Het lessenpakket bestaat uit
• een uitgeschreven handleiding voor de leerkrachten
• werkbladen voor leerlingen, beschikbaar op de website
• een CD-rom met de presentaties, de leerlingenblaadjes en de filmpjes nodig voor de lessen.
• het dossier ‘Cocaïne is geen fair trade’ als basisdocument en achtergrondsinformatie

trainingblankenberge2011brainmapcocaine2     trainingblankenberge2011brainmapcocaine1
Les 1 activiteit 3 brainkaart cocaïne  (Training Leerkrachten Blankenberge 2011)

Op 8 november 2011 lanceerde de Universiteit voor het Algemeen Belang (UAB) het project 'Cocaïne is geen fair trade' in de Arenbergschouwburg te Antwerpen. Op deze Kick-Off werd meer informatie gegeven over de opzet van het project. De Sleutel lichtte uitgebreid de doelstelling en methodologie van het lessenpakket toe. Daarnaast werd tevens een waaier van beeld- en filmmateriaal gepresenteerd ter illustratie. 

Ondertussen werd het materiaal geïntegreerd in een nog uitgebreider lessenpakket Unplugged voor de derde graad, wat niet wegneemt dat het lessenpakket 'cocaïne is geen fair trade' nog steeds apart te verkrijgen is. Je kan het bestellen via het bestelformulier (blauwe knop in grijze balk rechts op deze website).

Meer informatie over UABvzw vindt u op http://www.universiteitalgemeenbelang.be/ en concreet over het project op http://www.uab-cocaïne.be/

Bekijk training Unplugged

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Agenda

Mei
 • 31
  10:00 Rondleidingen in Liedemeerspark te Merelbeke (afsluiting kunstproject ‘KUNSTMIS(T)ERIE)

  Afsluiting (in het kader van de dag van het Park) van de openluchttentoonstelling in het Liedemeerspark te Merelbeke van en door de bewoners van onze Therapeutische Gemeenschap te Merelbeke.
  Meer info

September
 • 13
  10:00 Zee-zeildag 2015

  Op zondag 13 september kan u opnieuw deelnemen aan de Zee-zeildag ten voordele van De Sleutel.

  Lees meer

  Link naar website o.m. met reacties van deelnemers van vorige edities.

 • 20
  10:00 Sportevenement voor cliënten en familie in de Nekker te Mechelen

  Familiedag waarmee we tonen hoe we binnen De Sleutel sport gebruiken als hefboom voor reïntegratie

  Demonstratie en disseminatie-evenement in de Nekker te Mechelen

  Ga naar het programma (ook voor in te schrijven: individueel of in groep)

  Lees meer

 • Volledige agenda