De Sleutel Logo

Druggebruik en justitiële problemen bij jongeren: welke samenhang?

We zijn niet in staat een algemeen antwoord te geven op deze vraag. Wel laten de verzamelde gegevens van jongeren in de drughulpverlening toe een deel van antwoord te geven. We kijken daarvoor naar het samen voorkomen van drug- en justitiële problemen op basis van de EuropASI (1) en de ADAD (2). Beide instrumenten geven, elk voor een andere leeftijdsgroep een ernstscore op meerdere leefgebieden, waaronder ook druggebruik en problemen met justitie. De mate van ernst wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 9, waarbij 0 betekent dat behandeling helemaal niet nodig is en 9 dat behandeling beslist noodzakelijk is.

Op basis van het samen nemen van de ernstscores voor druggebruik en justitie onderscheiden we drie groepen met verschillende maten van ernst op één van beide of op beide gebieden. We spreken van een 'licht' drugprobleem of een 'licht' justitieel probleem, wanneer bijkomende behandeling op minstens één van beide terreinen niet noodzakelijk wordt geacht. In figuur 1 worden deze cliënten voorgesteld in het niet-gearceerde deel. Voor deze groep geldt dat het drugprobleem niet samen voorkomt met een justitieel probleem of omgekeerd. Er is sprake van een 'matig' drugprobleem én minstens een 'matig' justitieel probleem, indien voor beide leefgebieden minstens enige behandeling nodig wordt geacht. Deze cliënten bevinden zich in het lichtgekleurde deel van de figuur. Voor deze cliënten kunnen we stellen dat drug- en justitiële problemen wel samen voorkomen. Ten slotte, spreken we van een 'ernstig' drugprobleem én een 'ernstig' justitieel probleem, als voor beide leefgebieden behandeling noodzakelijk wordt geacht. In figuur 1 bevinden deze cliënten zich in het donkerst gekleurde deel. Voor hen kunnen we heel duidelijk stellen dat de drug- en justitiële problemen samengaan.

figuur 1

Grafiek justitie 1

 

Het resultaat van deze indeling, toegepast op basis van 391 afgenomen ADAD interviews bij de minderjarigen in het geheel van De Sleutel, wordt voorgesteld in figuur 1.  Uit deze figuur leiden we af dat voor 22% van de minderjarigen in De Sleutel drugproblemen samen voorkomen met problemen met justitie of omgekeerd. Wanneer we enkel de jongeren die opgenomen waren in het residentieel kortdurend jongerenprogramma (RKJ) bekijken, zien we dat het aandeel jongeren waarbij drugs- en justitiële problemen samen voorkomen veel hoger is. 70% van de residentieel behandelde minderjarigen bevindt zich in de ingekleurde zone (48% in de lichtgekleurde en 22% in de grijze). Dit resultaat voor het RKJ hangt natuurlijk ook samen met het toenmalig statuut van bijzondere jeugdzorg voor dit behandelingscentrum. Dit betekent dat de jongeren er enkel terecht konden via tussenkomst van de jeugdrechter of het jeugdbeschermingscomité. Voor het RKJ bevestigen deze cijfers dat de groep bereikt werd, waarvoor het centrum erkend was.

figuur 2

Grafiek justitie 2

 

 

Passen we deze indeling toe op de meerderjarigen in De Sleutel op basis van 5675 afgenomen EuropASI's in de loop der jaren, dan komen we tot de verdeling voorgesteld in figuur 2.

Dit betekent dat bij 29% van de meerderjarigen drugproblemen en justitiële problemen samen voorkomen.

Naast het samen voorkomen van drug- en justitiële problemen, is het ook belangrijk te kijken naar de samenhang van eventuele problemen. Immers, het samen voorkomen zegt niet noodzakelijk iets over het verband tussen beide. Daarom gingen we ook na of hoge (c.q. lage) scores op het ene leefgebied gepaard gaan met hoge (c.q. lage) scores op het andere leefgebied. Dit kan worden uitgedrukt via de berekening van significante correlaties. De correlatie tussen beide ernstscores drukt uit in welke mate er sprake is van samenhang tussen drug- en justitiële problemen.

Zowel voor de minder- als meerderjarigen stellen we een significante samenhang vast tussen de ernstscore op het leefgebied druggebruik en de ernstscore op het leefgebied justitie. Hoe hoger (lager) de ernstscore voor druggebruik, hoe hoger (lager) de ernstscore voor justitie. Opvallend daarbij is dat de correlatie bij minderjarigen (.466) duidelijk groter is dan bij de meerderjarige cliënten (.218). Bij de minderjarigen zijn er als het ware minder uitzonderingen op de regel: hoe hoger/lager de ene score, hoe hoger/lager de andere score.

We concluderen dat bij minderjarige cliënten in het geheel van De Sleutel er in 22% van de gevallen sprake is van zowel drug- als justitiële problemen. Dit aandeel is lager dan bij de meerderjarigen. Bij de minderjarigen in het RKJ is het dan weer veel hoger (70%), maar dit schrijven we toe aan de toenmalige eigen aard van dit centrum. Bij de minderjarigen is er algemeen wel meer sprake van een verband tussen druggebruik en justitiële problematiek dan bij meerderjarigen. Maar we moeten wel opletten bij de interpretatie van deze cijfers: dit betekent niet dat het ene een gevolg is van het andere.

Veerle Raes (juni 2008)

(1)  Meer informatie via deze link

(2)  de ADAD staat voor Adolescent Drug Abuse Diagnosis, het is een diagnostisch instrument voor adolescente druggebruikers.

 

 

Bekijk training Unplugged

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Agenda

April
 • 26
  10:30 Officiële opening ‘KUNSTMIS(T)ERIE, een beeldenroute in het Liedemeerspark te Merelbeke

  Op 26/04/2015 vindt de officiële opening plaats van onze kunstproject ‘KUNSTMIS(T)ERIE, een beeldenroute in het Liedemeerspark. Een openluchttentoonstelling van en door de bewoners van onze Therapeutische Gemeenschap te Merelbeke, gerealiseerd in samenwerking met Paul Dereymaeker van SASK Deinze.Dhr Bertrand Vrijens, schepen van Cultuur te Merelbeke, opent de beeldenroute om 10u30. Meer info volgt.

Mei
 • 31
  10:00 Rondleidingen in Liedemeerspark te Merelbeke (afsluiting kunstproject ‘KUNSTMIS(T)ERIE)

  Afsluiting (in het kader van de dag van het Park) van de openluchttentoonstelling in het Liedemeerspark te Merelbeke van en door de bewoners van onze Therapeutische Gemeenschap te Merelbeke.
  Meer info volgt.

September
 • 13
  10:00 Zee-zeildag 2015

  Op zondag 13 september kan u opnieuw deelnemen aan de Zee-zeildag ten voordele van De Sleutel.

  Lees meer

  Link naar website o.m. met reacties van deelnemers van vorige edities.

 • Volledige agenda