De Sleutel Logo

Professionals

Hier vind je info op maat van wie beroepshalve met het thema drugs bezig is. Welke drugspreventie is effectief?  Maak kennis met ons aanbod voor leerkrachten en preventiediensten. Wat is evidence based hulp verlenen? Bekijk ons overzicht van goede praktijken en bruikbare meetinstrumenten.

Nieuws

Op dinsdag 2 februari organiseerde De Sleutel en Thomas More Antwerpen een fel gesmaakte studiedag rond Positief omgaan met regels en afspraken. Topspel, werken aan sociale vaardigheden en een beter klasklimaat door positief om te gaan met regels en afspraken… Een leerkracht en een directeur kwamen vanuit de praktijk vertellen wat deze methodiek teweegbrengt in hun school. Thomas Moore presenteerde de resultaten van het onderzoek naar de effecten van Topspel. Pedagoog Pedro De Bruyckere (Artveldehogeschool) kaderde in zijn betoog deze beloningsmethodiek in een ruimer perspectief. Bekijk hier de presentaties. Binnenkort volgt een uitgebreider verslag met heel wat sfeerbeelden.

Op vrijdag 20 november 2015 organiseerde het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) De Sleutel te Eeklo een lunchdebat met als thema “Het nieuwe jeugdrecht: mogelijkheden en valkuilen  voor de drughulpverlening”.  Doel van deze activiteit was een aantal gekende drempels voor een betere samenwerking onder de aandacht brengen en verwachtingen van jeugdrechters beter afstemmen op de mogelijkheden die het jongerenprogramma kan bieden.

De Therapeutische Gemeenschap Merelbeke vernieuwt het zorgaanbod: clean leven via therapie, educatie én werk. Het herstel van verslaving wikkelt zich voortaan veel minder af binnen de muren van de residentiële therapeutische gemeenschap.

Sociale Werkplaats De Sleutel zet de komende periode extra in op de vorming van het eigen personeel. Dankzij middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) kan 12 maanden extra geïnvesteerd worden in levenslang leren zodat de werknemers straks nog sterker kunnen inspelen op het steeds wijzigend arbeidsklimaat.

In april 2014 gaven we tijdens een felgesmaakte studiedag het startschot voor TOPspel, een methodiek voor het inoefenen van sociale vaardigheden in de lagere school, ontwikkeld in samenwerking met Thomas More en KU Leuven. Op een nieuwe studiedag op 2 februari 2016 maken we de resultaten bekend van een onderzoek naar de effectiviteit van TOPspel.

De Sleutel wil als netwerk meer en betere trajecten voor druggebruikende jongeren en hun omgeving realiseren. Om dit waar te maken zetten we extern in op samenwerking en werken we intern aan het verbeteren van oriëntatieprocedures. 

Stad Gent, dienst onderhoud gebouwen, doet sinds enkele maanden een beroep op Weerwerk, het maatwerkbedrijf van Sociale Werkplaats De Sleutel, voor de uitvoering van schilderwerken aan openbare gebouwen.  Het raamakkoord kwam er na een intekening op een overheidsopdracht, specifiek uitgeschreven voor de sociale economie. Dat raamcontract is uiteindelijk gegund aan 2 Gentse bedrijven zijnde “Weerwerk” en “Labeur”.

Als organisatie zijn we volop aan het vervellen van een sociale werkplaats naar een maatwerkbedrijf, nadat het maatwerkdecreet van kracht werd op 1 april 2015. Gelukkig werd binnen Sociale Werkplaats De Sleutel reeds veel geïnvesteerd in de begeleiding van doelgroepmedewerkers. Het competentiedenken is een verworvenheid, de actieve POP’s (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) zijn een vast onderdeel van de methodiek… Werken aan groei  en doorstroom naar het reguliere economische circuit is hier de normale gang van zaken.

De drughulpverlening staat de komende jaren voor een belangrijke uitdaging. Vanuit de Vlaamse overheid werd immers een duidelijke beleidskeuze gemaakt om de sector drughulpverlening te laten inkantelen in de bestaande sector geestelijke gezondheidszorg. De Sleutel is deze beleidsvisie genegen.

Binnen De Sleutel werken we multidisciplinair. Om deze werkwijze te verduidelijken laten we begeleiders uit één van onze afdelingen en disciplines hun verhaal doen. Hoe beleven zij in de dagelijkse praktijk met cliënten de visie op verslaving van De Sleutel? Dit keer zetten we de werking van de jobcoach in de kijker. Een interview met Caroline Depuydt.

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>
Pagina 1 van 6

De behandeling van drugverslaving brengt de maatschappij meer op dan ze kost

Bekijk training Unplugged

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Agenda

Februari