De Sleutel Logo
vrijdag 03 december 2010 00:00

Onze bewustmakingsactie naar ouders: het preventieve gesprek

Geschreven door  Administrator
Rate this item
(0 stemmen)
Ook als kinderen drugs gebruiken hebben ouders heel wat meer invloed op hun kinderen dan ze zelf denken of vermoeden. De Sleutel lanceerde een sprekende affiche om het preventieve gesprek op gang te krijgen.

De Sleutel kreeg de kans om een beeld te laten maken voor het voeren van een preventieactie gericht naar ouders. We konden hiervoor aan de slag met een professioneel bureau (VVL BBDO), dit in het kader van onze deelname aan De Standaard Solidariteitsprijs afgelopen zomer.  Met deze advertentie wil De Sleutel vooral ouders aanspreken op hun kracht.

De affiche is tevens bedoeld om het debat in de huiskamers aan te zwengelen. Ook als kinderen drugs gebruiken hebben ouders heel wat meer invloed op hun kinderen dan ze zelf denken of vermoeden. Wij willen ouders een hart onder de riem steken en hen aanmoedigen om hun mening te geven en grenzen aan te geven aan hun kinderen.

Mijn kind, mooi kind

Als een ouder zich moed inspreekt om naar de eerste oudergroep van drugverslaafden te gaan, is moeder of vader zich nog aan het afvragen hoe het toch komt dat ze nooit iets gemerkt hebben. Een paar samenkomsten later weten dezelfde ouders meestal precies te vertellen hoe de problemen begonnen zijn, in welke maand, op welke plaats, met welke vrienden. Dat besef is er niet gekomen doordat de familiewerker nieuwe informatie heeft gegeven of therapie met de ouders heeft gedaan. Wel omdat er door het praten en luisteren barrières voor de ouders weggevallen zijn. Signalen zijn zichtbaar geworden. Samen met de onwillige aanvaarding van het lot dat hun kind nu eenmaal verslaafd is geraakt, komt het besef dat ze eigenlijk wel wat zagen of voelden maar het voor zichzelf opzij hebben geduwd: dat kan mijn kind niet overkomen. In ons preventiewerk proberen we zulke mentale barrières neer te halen en ouders met hun kinderen op hun eigen manier, maar met open vizier te laten praten over roken, drinken en drugs gebruiken. Open wordt soms verward met tolerant of permissief, maar dat is helemaal niet hetzelfde. Ook als je iets afkeurt, verbiedt of bestraft moet je in staat zijn om naar de beweegredenen en ideeën van je kind te luisteren.

Twee componenten van preventie in het gezin

Communicatie

Gesprekken met je kinderen over risicogedrag of problemen zijn altijd moeilijk. Zeker in crisissituaties waarin je jezelf ook al onzeker voelt en waarin je samenwerking met je partner ook op de proef gesteld wordt.

Een doelgerichte discussie met je kind voeren om hem te motiveren zijn gedrag met drugs te veranderen heeft geen kans als het je eerste confrontatie is. Je moet al voordien gepraat en gediscussieerd hebben over alcohol, roken of uitgaan als je het gesprek nu wil aangaan over cannabis of andere drugs. Prààt erover is geen loze kreet, zeker niet in dit tijdperk waarin communicatievaardigheden vanaf de kleuterschool worden aangeleerd.

Structuur

Als het jointjes-conflict met je kind de eerste keer is dat je een consequente regel wilt hanteren, dan lukt het niet. Je moet je kind en jezelf met regels, overtredingen en consequenties leren omgaan. Hoe grijs de grijze zone om de glasheldere principes heen is, verschilt van gezin tot gezin. En dat is helemaal niet verkeerd. Bijna iedereen zal principieel akkoord zijn met de regel dat je niet mag stelen. Hoe je reageert als je kind 50 cent niet terugbetaalt en waar de grens ligt, kun je niet in een blauwdruk terugvinden. Dat is met sigaretten roken, alcohol drinken, te laat thuis komen en joints smoren ook zo. Structuur bieden in je gezin is niet hetzelfde als een onbuigzame lijn volgen.

Over drugs praten en samen leren omgaan met regels moet je beginnen doen vóór er crisis is: dat is het preventieve gesprek thuis. Zo'n preventieve opvoeding kan voor veel kinderen problemen voorkomen. Maar het dient ook om problemen rustiger en doelgerichter aan te pakken.

 Vier artikels voor ouders

Last modified on dinsdag 17 januari 2012 13:05

Inschrijven E-zine

Invalid Input